นโยบายการรับประกันความพึงพอใจ

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า/การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

การรับประกันความพึงพอใจ

เป้าหมายของเน็ตบิซ คือการส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า โดยรับประกันความพึงพอใจสำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th ภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความประสงค์ใช้สิทธิ์รับประกันความพึงพอใจดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-666-0266

เวลาติดต่อ : วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 09.00 – 17.00 น.

หรือแจ้งเรื่องผ่านอีเมล์ info.nb@abpo.co.th

โดยท่านสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น ๆ ที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น ๆ ที่มูลค่าสูงกว่าโดยชำระส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น หรือประสงค์ขอรับเป็นเงินคืน เน็ตบิซจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่เน็ตบิซได้รับเรื่องดังกล่าว

เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า ซึ่งเน็ตบิซ รับประกันการเปลี่ยน / คืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  1. กรณีสินค้าเสียหายจากทางผู้ผลิต
  2. สินค้ามีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหายจากการจัดส่ง
  3. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ
 2. ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ติดต่อกลับมายังเน็ตบิซ เพื่อแจ้งการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  2. สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนดังตอนที่ท่านได้รับ คือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เคยไม่ใช้งาน เอกสารคู่มือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ต้องอยู่ครบ
  3. จัดส่งสินค้ากลับมายังเน็ตบิซ โดยช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ เน็ตบิซ จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าว
  4. เมื่อเน็ตบิซได้รับสินค้า และตรวจสอบความผิดพลาดตามที่ลูกค้าได้มาแล้ว เน็ตบิซทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือคืนค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อ ตามที่เน็ตบิซได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  5. กรณีผู้ซื้อขอคืนค่าสินค้า เน็ตบิซจะดำเนินการคืนค่าสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง (กรณีที่ผู้ซื้อได้รับโบนัสจากการสั่งซื้อสินค้าชิ้นดังกล่าว เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ในการหักโบนัสนั้นคืน) และค่าสินค้าดังกล่าวจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

 1. หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ก่อนที่เน็ตบิซจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป (หลังจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน) กรุณาติดต่อ

  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ : 02-666-0266

  เวลาติดต่อ : วันจันทร์ – วันศุกร์

  เวลา 09.00 – 17.00 น.

  หรือแจ้งเรื่องผ่านทางอีเมล์ info.nb@abpo.co.th

  การยกเลิกการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่หากเน็ตบิซได้จัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อของท่านไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อนั้นได้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าสินค้าและค่าจัดส่งดังกล่าวด้วย

 2. เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากการลงข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ผิดพลาด (ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า ราคา ปริมาณ รายละเอียดของสินค้า ฯลฯ) ในกรณีที่เน็ตบิซยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นแล้ว แต่ยังได้รับการชำระเงินจากท่าน เน็ตบิซจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 30 วันจากวันที่ได้รับยอดชำระเงิน ทั้งนี้เน็ตบิซจะติดต่อท่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ในฐานข้อมูลของเน็ตบิซเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทําให้การค้นหาข้อมูลของคุณสะดวกและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลที่ดีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณ ในบางกรณีมีความจําเป็นที่จะทําให้เว็บไซต์ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล