สมาชิกเอบีพีโอ (ABPO Member - MB)

หมายถึง ลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าของเอบีพีโออย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบของบริษัทเพื่อทำการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า โดยสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก – Member Price – MP) แต่จะไม่สามารถทำการขายสินค้า รีครูท หรือได้รับโบนัส จากแผนการจ่ายผลตอบแทนของเอบีพีโอ