นักธุรกิจเอบีพีโอ (ABPO Business Owner – BO)

หมายถึง สมาชิกที่ได้มีการสมัครเป็นนักธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจเป็น หลัก ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์มนการซื้อสินค้าราคาพิเศษ (ราคานักธุรกิจ – Business Price – BP) แล้ว สมาชิกนักธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนจากการสั่งซื้อสินค้าทั้งของตัวเอง และของดาวน์ไลน์ ตามตำแหน่ง ที่ตนเองผ่านคุณสมบัติ โดยนักธุรกิจเอบีพีโอจะได้สิทธิประโยชน์จากแผนการจ่ายผลตอบแทนของเอบีพีโอทั้งหมด 9 ช่องทางด้วยกัน คือ

ตำแหน่งทางธุรกิจของเอบีพีโอ (ABPO)

ลำดับ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติการขึ้นตำแหน่ง

ภาพโครงสร้าง การขึ้นตำแหน่ง

1

Bronze (B) สมาชิกระดับบรอนซ์

ต้องมียอดซื้อส่วนตัว 300 PV

2

Silver (S) สมาชิกระดับซิลเวอร์

ต้องมียอดซื้อส่วนตัว 600 PV

3

Gold (G) สมาชิกระดับโกลด์

ต้องมียอดซื้อส่วนตัว 2,400 PV

4

Platinum (P) สมาชิกระดับแพลทินั่ม

ต้องมียอดซื้อส่วนตัว 6,000 PV

5

Pearl Director (PD) ผู้บริหารระดับเพิร์ล

ต้องมียอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 PV และมีสายงานติดตัวอย่างน้อย 3 สายงาน มียอดกลุ่มส่วนตัวรวม
ไม่น้อยกว่า 3,000 PV

6

Sapphire Director (SD) ผู้บริหารระดับแซฟไฟร์

ต้องมียอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 PV และมีสายงานติดตัวอย่างน้อย 3 สายงาน มียอดกลุ่มส่วนตัวรวม
ไม่น้อยกว่า 9,000 PV

7

Emerald Director (ED) ผู้บริหารระดับเอเมอรัลด์

ต้องมียอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 PV และมีสายงานติดตัวอย่างน้อย 3 สายงาน มียอดกลุ่มส่วนตัวรวม
ไม่น้อยกว่า 27,000 PV

8

Ruby Director (RD) ผู้บริหารระดับรู้บี้

ต้องมียอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 PV และมีสายงานติดตัวอย่างน้อย 3 สายงาน มียอดกลุ่มส่วนตัวรวม
ไม่น้อยกว่า 81,000 PV

9

Diamond Director (DD) ผู้บริหารระดับไดมอนด์

ต้องมียอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 PV และมีสายงานติดตัวอย่างน้อย 3 สายงาน มียอดกลุ่มส่วนตัวรวม
ไม่น้อยกว่า 243,000 PV