ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

 1. สั่งซื้อสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด โดยตรงที่สำนักงานของบริษัททุกสาขา โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ในหน้าหลักเว็บไซต์ในเมนู “ติดต่อเรา”
 2. สั่งซื้อสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด โดยตรงที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า สมาร์ทช้อป ทั่วประเทศ โดยท่านสามารถติดต่อสมาร์ทช้อปได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ในหน้าหลักเว็บไซต์ ในเมนู สมาร์ท ช้อป (Smart Shop)
 3. สั่งซื้อสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท เอบีพีโอ จำกัด แบ่งการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสั่งซื้อผลิตสำหรับสมาชิก และการสั่งซื้อสินค้าสำหรับบุคคลทั่วไป
  • การสั่งซื้อสินค้าสำหรับสมาชิก ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิก และได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกตามที่บริษัทกำหนด วิธีการสมัครสมาชิก
   • สมัครโดยตรงที่บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
   • สมัครผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เอบีพีโอ
   • จำกัดสมัครผ่านเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th
    เลือกปุ่ม “สมัครสมาชิก” ที่หน้าหลักแรกของเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th
    เข้าสู่หน้าหลักบันทึกการเป็นสมาชิก จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งเอกสารตามที่บริษัทกำหนด เมื่อท่านเป็นสมาชิกของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ตามขั้นตอนดังต่ ไปนี้
   • เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
   • เข้าเมนู Login or Register เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกด้วยการป้อนรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
   • เลือกเมนูสินค้า และเลือกหมวดสินค้า จากนั้นให้เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ โดยราคาสินค้าที่แสดงให้เห็นเป็นราคาสำหรับสมาชิก หากท่านต้องการซื้อสินค้าใด ให้พิมพ์จำนวนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Add to Cart
   • ท่านสามารถทบทวนการสั่งซื้อ ตลอดจนแก้ไขรายการสั่งซื้อในตระกร้าได้โดยการเลือกปุ่ม SHOP ระบบจะคำนวณค่าสินค้าและค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด และยืนยันคำสั่งซื้อนั้น ให้กดปุ่ม Proceed to Checkout
   • ระบบจะเปิดให้ท่านสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ หรือท่านสามารถเลือกให้ระบบจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านเคยกรอกไว้ในระบบสมาชิกของบริษัทได้เช่นกัน
   • การชำระเงินค่าสินค้า ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
    o    ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ระบบจะอนุมัติการรับชำระเงินของท่านโดยอัตโนมัติ และมีการส่งจดหมายแจ้งการและการชำระเงินของท่านไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ พร้อมทั้งระบุหมายเลขใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินใบส่งของให้กับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน เอกสารตัวจริงจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อกับบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินจากบริษัท
    • ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัท (ท่านสามารถดูรายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทได้ที่เมนู นโยบายการชำระเงิน) ระบบจะส่งจดหมายแจ้งการสั่งซื้อสินค้าไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ พร้อมทั้งระบุหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อ จากนั้นให้ท่านชำระค่าสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อภายใน 3 วันทำการ (มิฉะนั้นรายการสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ) และเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเป็นไลฟ์ jpg หรือ pdf ที่เมนู นโยบายการชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ หลังจากที่บริษัทตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะมีการแจ้งสถานการณ์รับชำระเงินกลับไปยังอีเมล์ของท่าน หากการชำระเงินสมบูรณ์ ท่านจะได้รับแจ้งหมายเลขใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ ให้กับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน เอกสารตัวจริงจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อกับบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินจากบริษัท หากการชำระเงินไม่สมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนให้ท่านทำการตรวจสอบการสั่งซื้อหรือการชำระเงินอีกครั้ง
    • การจัดส่งสินค้า เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากท่านเรียบร้อย บริษัทจะจัดส่งสินค้า พร้อมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ ตัวจริง โดยใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนพิเศษ EMS ของไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express ซึ่งท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งหมายเลขพัสดุ และสามารถนำหมายเลขพัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่เมนูตรวจสอบสถานะการจัดส่ง (TRACK & TRACE)
  • การสั่งซื้อสินค้าสำหรับบุคคลทั่วไป
   กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิก แต่ต้องการซื้อสินค้าของท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคาขายปลีก ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   • เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th
   • เลือกเลือกเมนูสินค้า และเลือกหมวดสินค้า จากนั้นให้เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ โดยราคาสินค้าที่แสดงให้เห็นเป็นราคาสำหรับสมาชิก หากท่านต้องการซื้อสินค้าใด ให้พิมพ์จำนวนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Add to Cart
   • ท่านสามารถทบทวนการสั่งซื้อ ตลอดจนแก้ไขรายการสั่งซื้อในตระกร้าได้โดยการเลือกปุ่ม SHOP ระบบจะคำนวณค่าสินค้าและค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด และยืนยันคำสั่งซื้อนั้น ให้กดปุ่ม Proceed to Checkout
   • ระบบจะเปิดให้ท่านสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ หรือท่านสามารถเลือกให้ระบบจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านเคยกรอกไว้ในระบบสมาชิกของบริษัทได้เช่นกัน
   • ระบบจะให้ท่านกรอกรายละเอียดผู้สั่งซื้อและที่อยู่ในการจัดส่ง ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล
   • ระบบจะเปิดให้ท่านสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ หรือท่านสามารถเลือกให้ระบบจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้แต่แรกได้เช่นกัน
   • การชำระเงินค่าสินค้า ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
   • ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ระบบจะอนุมัติการรับชำระเงินของท่านโดยอัตโนมัติ และมีการส่งจดหมายแจ้งการและการชำระเงินของท่านไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ พร้อมทั้งระบุหมายเลขใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินใบส่งของให้กับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน เอกสารตัวจริงจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อกับบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินจากบริษัท
   • ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัท (ท่านสามารถดูรายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทได้ที่เมนู นโยบายการชำระเงิน) ระบบจะส่งจดหมายแจ้งการสั่งซื้อสินค้าไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ พร้อมทั้งระบุหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อ จากนั้นให้ท่านชำระค่าสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อภายใน 3 วันทำการ (มิฉะนั้นรายการสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ) และเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเป็นไลฟ์ jpg หรือ pdf ที่เมนู นโยบายการชำระเงิน พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ หลังจากที่บริษัทตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะมีการแจ้งสถานการณ์รับชำระเงินกลับไปยังอีเมล์ของท่าน หากการชำระเงินสมบูรณ์ ท่านจะได้รับแจ้งหมายเลขใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ ให้กับท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน เอกสารตัวจริงจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อกับบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินจากบริษัท หากการชำระเงินไม่สมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนให้ท่านทำการตรวจสอบการสั่งซื้อหรือการชำระเงินอีกครั้ง
   • การจัดส่งสินค้า เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากท่านเรียบร้อย บริษัทจะจัดส่งสินค้า พร้อมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ ตัวจริง โดยใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนพิเศษ EMS ของไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express ซึ่งท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งหมายเลขพัสดุ และสามารถนำหมายเลขพัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่เมนูตรวจสอบสถานะการจัดส่ง (TRACK & TRACE)