นโยบายการจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. บริษัทจะจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้งในวันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้ บริษัทจะทำการจัดส่งในวันถัดไป ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถดำเนินการจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ
 3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าหลักที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบสถานการณ์เดินทางของสินค้า (Tracking Number) ผ่านไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท

การจัดส่งสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

บริษัทคิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ โดยคิดตามน้ำหนักของสินค้าที่สั่งซื้อในอัตรากิโลกรัมละ 100 (เศษของกิโลกรัมคิดเป็น 1 กิโลกรัม) และใช้บริการการจัดส่งพัสดุของ

 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้า ของบริษัทขนส่งที่ใช้บริการ ซึ่งตามปกติแล้ว สินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อตรวจสอบ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งของสินค้า (Tracing Number) ที่ส่งผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งของสินค้า (Tracing Number) ที่ส่งผ่านทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

 1. การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัทใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วน EMS ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยอ้างอิงการแบ่งเขตพื้นที่ (Zone) ตามหลักการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ โดยปกติจะถึงปลายทางประมาณ 5 วัน ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้า (Tracking Number) ที่ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 2. สินค้าที่ถูกส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หากเกิดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
 3. สินค้าที่ถูกส่งโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หากเกิดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามนโยบายความรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัท เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระเงินค่าจัดส่งสินค้ารอบใหม่อีกครั้ง